Obrońców Westerplatte 51, 40-335 Katowice
Poniedziałek - Piątek 07:00-17:00
570 - 100 - 929

Program dofinansowań „Czyste powietrze”

BigOne Distribution > Program dofinansowań „Czyste powietrze”

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Program zakłada dwa sposoby finansowania w formie dotacji do 90% kosztów kwalifikowanych oraz w formie pożyczki do 100%.

Dla kogo jest program?

 • Właściciel domu jednorodzinnego
 • Współwłaściciel domu jednorodzinnego
 • Osoba posiadająca zgodę na budowę domu jednorodzinneg

Ile dotacji można otrzymać?

Wysokość dofinansowania może wynieść nawet do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji, w zależności od progu dochodowego.

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja o 53 000 zł. (jeśli inwestycja przekracza maksymalną kwotę, reszta kosztów może zostać dofinansowana w formie pożyczki), natomiast minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 000 zł.

Osiem kroków do dofinansowania:

 1. Zdobądź wiedzę: Zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku i załącznikami oraz instrukcjami do nich, a także regulaminem naboru.
 2. Zbadaj potrzeby budynku: Chodzi o stan obecny i potrzeby budynku, które powinny zostać określone w audycie energetycznym lub przedstawione w uproszczonej analizie energetycznej weryfikowanej przez przedstawiciela WFOŚiGW przed realizacją przedsięwzięcia.
 3. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie: Pamiętaj o wytycznych w tym zakresie na stronie właściwego WFOŚiGW, w tym o liście wymaganych dokumentów (np. dokumenty potwierdzające dochód).
 4. Po złożeniu wniosku: Dokonana zostanie ocena Twojego wniosku zakończona podjęciem decyzji w sprawie przyznania dofinansowania.
 5. Podpisz umowę o dofinansowanie: WFOŚiGW przygotuje umowę po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku.
 6. Złóż wniosek o płatności: Środki mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Jeśli pojawią się zmiany, wystąp o odpowiednie zmiany w umowie
 7. Zakończenie przedsięwzięcia: Wizyta przedstawiciela WFOŚi GW potwierdzi realizację przedsięwzięcia. Dodatkowo możliwa jest kontrola przedsięwzięcia w okresie jego trwałości (utrzymania projektu) w terminie do 3 lat!
 8. Rozliczenie przedsięwzięcia: Nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez Przedstawiciela WFOŚiGW.

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie lub pożyczkę należy założyć konto na Portalu Beneficjenta

Portal beneficjenta

Twój dom musi spełniać następujące kryteria:

 • Pozwolenie na budowę Twojego domu wydano do 15 grudnia 2002 r. W tym przypadku możesz otrzymać dotację na wymianę źródła ciepła i ocieplenie. Jeśli masz źródło ciepła, które spełnia założenia programu (np. kozioł gazowy lub olejowy), możesz również otrzymać dofinansowanie na samo ocieplenie
 • lub

 • Pozwolenie na budowę Twojego domu wydano po 15 grudnia 2002 r. i masz źródło ciepła, które nie spełnia założeń programu (np. kocioł węglowy).


Wysokość dofinansowania zależy od progu dochodowego:

Na jakie działania między innymi możesz uzyskać dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze”?


Zainteresował Cię Program „Czyste Powietrze”? Skontaktuj się z nami lub odwiedź naszą hurtownię, pomożemy przy wypełnianiu wniosku oraz wyborze odpowiednich materiałów budowlanych.

KONTAKT


Doradzimy Ci w wyborze najlepszych materiałów do Twojego projektu!